Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK:

Kérjük, olvassa el a jelen Feltételeket, mielőtt használatba venné a Day-to-day Kft. szolgáltatásait. A Day-to-day Kft. szolgáltatásainak igénybevételével Ön elfogadja Általános Szerződési Feltételeinket, amely az Ön és a Day-to-day Kft. között megkötött jogi megállapodásnak minősül.

A Day-to-day Kft. az ÁSZF módosításait a www.daytodaykids.com weboldalon minden esetben közzéteszi, továbbá a változásokról e-mailben értesítést küld minden felhasználónak a felhasználók által megadott e-mail címre.

1. Szolgáltató cégadatai, elérhetőségei

Cégnév: Day-to-day Kft.

Képviselő: Somogyi Krisztina ügyvezető

Székhely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs utca 11.

Cégjegyzékszám: 07-09-028513

Adószám: 26195041-2-07

E-mail: info@daytodaykids.com

Weboldal: www.daytodaykids.com

2. Szolgáltatások

Az applikációban megjelenő Tartalmak célja a szülő és a gyermek közös időtöltésének támogatása, melyhez olyan könnyen megvalósítható játékötleteket kínál, amelyek a természetes fejlődést támogatják.

A Day-to-day Kft. által ajánlott feladatok 3-4 éves gyermekeknek szólnak, vannak könnyebben és nehezebben megvalósítható feladatok is. Az applikáción belül a feladatokon meg lehet jelölni, hogy mely feladatokat mikor játszották le a gyermekkel és egy 5-ös skálán mennyire volt a feladat könnyű vagy nehéz a gyermek számára. Ezt a dátumot, illetve a nehézségi szintet az applikáció rögzíti, továbbá a feladatok lejátszása során “emlékként” lehet saját jegyzetet, illetve fotót is feltölteni (napló funkció). A fotókat és szöveget az applikációban csak a felhasználó láthatja, a Day-to-day Kft. nem használja fel máshol, harmadik félnek nem adja át azokat.

Az applikációban van lehetőség a Day-to-day Kft. részére visszajelzéseket küldeni, ezzel a Day-to-day Kft. célja az applikáció minőségének javítása.

Az applikáció használata ingyenes; letöltésekor 4-6 játékötlet várja a felhasználót, majd a letöltést követő két hetes próbaidőszakban naponta, utána pedig kéthetente kérhet egy új játékötletet. A felhasználó számára minden egyéb funkció (pl. napló) ingyenes elérhető.

Applikáción belüli vásárlásra van lehetőség.

Havi, fél éves, éves előfizetések esetén a felhasználó naponta kérhet egy-egy új játékötletet. Éves csomag esetén a felhasználónak lehetősége van e-mail-ben feltenni a gyermekneveléssel kapcsolatban felmerülő kérdéseit pszichológus és óvodapedagógus szakembereknek.

A felhasználók a Google Play áruházban, illetve az App Store-ban tudnak előfizetni a Day-to-day Kft. szolgáltatásaira.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Day-to-day Kft. bármikor külön értesítés nélkül jogosult módosítani, felfüggeszteni vagy megszüntetni az applikációhoz való hozzáférést, ha ezt bármely okból szükségesnek látja.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Day-to-day Kft. nem felel a szolgáltatás része teljesítésének késedelméért vagy elmaradásáért, ha a Day-to-day Kft.-nek nem felróható, illetve olyan esemény miatti problémák, késedelmek vagy egyéb veszteségek miatt következett be, amelyért kizárólag harmadik fél felelős.

3. Felhasználói engedély

Nem kizárólagos, nem átruházható, ingyenes, illetve a felhasználó választása szerint visszterhes felhasználási engedélyt adunk a felhasználóknak a Day-to-day Kft. szolgáltatásaihoz, az applikáció használatához, feltéve, hogy a felhasználó betartja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

4. A felhasználó kötelezettségei

A Day-to-day Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználónak

 1. el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et;
 2. legalább 18 évesnek kell lennie;
 3. a regisztráció során meg kell adnia a kért adatokat/információkat.

A felhasználó a Day-to-day Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult:

 1. A Day-to-day Kft. szolgáltatásának bármely részét megkísérelni lemásolni, módosítani, közzétenni vagy forgalmazni;
 2. Szolgáltatásainkat megkísérelni visszafordítani vagy szétbontani vagy forráskódját visszafejteni;
 3. a jelen ÁSZF-ből eredő jogait vagy kötelezettségeit átruházni vagy egyéb módon elidegeníteni, vagy
 4. megkísérelni hozzáférést szerezni – vagy másoknak segítséget nyújtani abban, hogy hozzáférjenek – a Szolgáltatásokhoz, kivéve a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Day-to-day Kft. szolgáltatásain keresztül a Felhasználó nem tárolhat, oszthat meg vagy továbbíthat olyan anyagot, amely törvénytelen, káros, fenyegető, lejárató, közönséges, zaklató vagy faji vagy etnikai sértést tartalmaz; amely törvénytelen tevékenységet támogat; amely nyíltan szexuális jeleneteket ábrázol; vagy törvénytelen erőszakot támogat; faj, nem, bőrszín, vallási meggyőződés, szexuális irányultság, rokkantság alapján diszkriminál, személyiségi jogot sért, vagy bármely egyéb törvénytelen tevékenységet támogat.

A felhasználó különösen tudomásul veszi, hogy a Day-to-day Kft. szolgáltatásai családi szolgáltatás, továbbá, hogy a Day-to-day Kft. a zéró tolerancia elvét alkalmazza minden olyan tartalomra vagy egyéb tevékenységre, amely fenyegeti más felhasználók vagy azok családjainak online jóllétét.

A felhasználó felel az általa biztosított összes tartalomért, illetve a fiókjában folytatott összes tevékenységéért.

A felhasználó felel a saját informatika rendszerének, számítógép programjainak és platformjának oly módon történő konfigurálásáért, hogy azok hozzá tudjanak férni a Day-to-day Kft. szolgáltatásaihoz.

A Felhasználó közzétehet a Day-to-day Kft. weboldalára mutató internetes hivatkozásokat, feltéve, hogy ezt tisztességes és jogszerű módon teszi és az nem sérti és nem használja ki a  Day-to-day Kft. jó hírnevét. A Day-to-day Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a fenti internetes hivatkozásra vonatkozó engedélyt előzetes értesítés nélkül visszavonja.

5. Tulajdonjogok

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Day-to-day Kft. szolgáltatásai vonatozásában az összes szellemi termék a Day-to-day Kft. tulajdona, beleértve az applikációt, a weboldalt, a Day-to-day Kft által létrehozott összes szöveges és grafikai tartalmat, képet, játéksablont, videót, a daytodaykids elnevezést és a megjelenített logót is. A felhasználó a Day-to-day Kft kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja a fentieket.

A Day-to-day Kft. különös értéknek tekinti az általa létrehozott játékötlet gyűjteményt, melyben a saját, egyedi módszerük, eljárásuk alapján gyűjtik és egységes formában kidolgozza az ötleteket.

6. Felhasználói fiókok

A felhasználó felel azért, hogy felhasználói nevét és jelszavát titokban tartsa és megtegye az elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy a felhasználói nevével és jelszavával létrehozott fiók felhasználásával senki se férhessen hozzá a Day-to-day Kft.  szolgáltatásaihoz. A felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Day-to-day Kft.-t, ha bármelyik fiókjának engedély nélküli használatát gyanítja. A Day-to-day Kft. nem vállal felelősséget az ellopott jelszavak vagy feltört fiókok miatt keletkező veszteségekért és károkért.

7. Felhasználói tartalom

Az applikáció igénybevétele részeként a felhasználó különféle tartalmakat tölthet fel vagy rögzíthet (napló funkció). Ezeket a tartalmakat a Day-to-day Kft. megtekintheti, az applikáció fejlesztése/javítása céljából elemezheti, azonban harmadik félnek nem adhatja át.

A felhasználó jogosult a fenti felhasználást megtiltani, amennyiben ezt írásban jelzi a Day-to-day Kft. felé, azonban a hozzájárulás az applikáció használatának a feltétele.

A Day-to-day Kft. minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a felhasználói fiókban rögzített adatokat, képeket és bejegyzéseket biztonságosan őrizze és megfelelő biztonsági másolat készüljön róluk. Az adatok, képek és bejegyzések elvesztése vagy sérülése esetén a Day-to-day Kft. köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy elveszett vagy megsérült tartalmakat helyreállítsa a legutolsó biztonsági mentésből.

8. Felelősségvállalás

A Day-to-day Kft. szolgáltatásának nem a tudatos fejlesztés a célja. A közzétett tartalmak semmiképp nem tekinthetők orvosi ajánlásnak, tanácsnak. A felhasználó vállalja, hogy a tartalmakban ajánlott játékos feladatok megvalósítása során fokozottan figyel a biztonságra. A Day-to-day Kft. a feladatok előkészítse és elvégzése közben bekövetkezett sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállal.

A Day-to-day Kft. által ajánlott feladatok 3-4 éves gyermekeknek szólnak. A felhasználó tudomásul veszi, hogy egy 36 hónapos és egy 60 hónapos gyermek fejlettségi szintje eltér egymástól, illetve azonos életkor esetén is jelentős egyéni különbségek lehetnek.

A Day-to-day Kft. tájékoztatja a felhasználókat, hogy a feladatok között vannak olyanok, amelyet a gyermek könnyebben meg tud valósítani, valamint olyanok is előfordulhatnak, amelyek nehezebben mennek. A Day-to-day Kft. azt tanácsolja, hogy a gyermeke számára nehezebb feladatokon könnyítsen, illetve akár hagyja is ki azokat!

A felhasználó vállalja, hogy a feladatok és azok előkészítése során mindig a forgalomban kapható, a gyermek életkorához igazodó, gyermekbarát játékokat és eszközöket használ. A feladatok előkészítése igényelheti éles tárgyak használatát, ezért az előkészítést a felnőtt önállóan végezze el.

Figyelemmel arra, hogy a gyermekek nem látják előre a lehetséges kockázatokat, sérüléseket, a feladatokat mindig felnőtt jelenléte és irányítása alatt valósítsa meg a gyermek, ezzel elkerülve a sérüléseket. A feladatok megvalósítása során fokozottan és folyamatosan figyeljen gyermekére; a feladatok a szülő és gyermek közös, aktív jelenlétét igénylik. A feladatokat csak a saját felelősségére végezze el gyermekeivel! Amennyiben a felhasználóban kétség merül fel, hogy az adott feladat biztonságos-e a gyermek számára, akkor ne valósítsa meg azokat!

9. Kapcsolat

A jelen ÁSZF-re vonatkozó bármely kérdést, észrevételt és kérést szívesen fogadunk az info@daytodaykids.com email-címen.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ:

Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi tájékoztatót, hogy megértse a Felhasználók személyes adatait érintő elveinket és gyakorlatunkat, és hogy miképpen kezeljük azokat.

I. Fogalmak

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja alapján).

Az Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy (GDPR 4. cikk 1. pontja alapján).

Az Érintett hozzájárulása az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont alapján).

II. Általános rendelkezések

Az adatkezelő neve: Day-to-day Kft. (a továbbiakban úgy is, mint “Adatkezelő”), képviselője: Somogyi Krisztina ügyvezető

Az adatkezelő székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs utca 11., Cg. 07-09-028513, 26195041-2-07

Az adatkezelő elérhetősége: info@daytodaykids.com

A Day-to-day Kft.  elkötelezett az adatvédelem iránt, fontosnak tartja minden Érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő vállalja, hogy az Érintettek személyes adatait megvédi és tiszteletben tartja. Adatkezelő az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseinek, illetve a további irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a magyar adatvédelmi hatóság (NAIH) által előírtak alapján, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával kezeli az Érintettek személyes adatait.

A jelen szabályzat meghatározza, hogy a Day-to-day Kft milyen jogi alapon dolgozza fel azokat a személyes adatokat, amelyeket az Érintettről gyűjt vagy amelyeket az Érintett ad meg a Day-to-day Kft részére. 

Az adatkezelés célja egyrészt, hogy a honlap és applikáció használatával kötött szerződést a Day-to-day Kft. teljesíteni tudja, azaz a szülő és a gyermek közös időtöltését játékötletekkel támogassa, a szülő az applikáció funkcióit használva a játékötletek vonatkozásában jegyzeteket készíthessen és fotókat tárolhasson, valamint gyermekneveléssel kapcsolatban pszichológus és óvónő szakemberekhez fordulhasson kérdéseivel; továbbá a Day-to-day Kft. és az Ügyfelek közötti szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása, a felhasználó jogosultságának azonosítása. A fentieken túl az adatkezelés célja a kapcsolattartás az Ügyféllel, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetén a Day-to-day Kft. jogainak érvényesítése. További adatkezelési cél az Adatkezelő piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése.

Az adatkezelés jogalapja az Érintettek hozzájárulása.

III. Külső szolgáltatók

A szolgáltatás teljesítéséhez harmadik feleket veszünk igénybe. A harmadik fél szolgáltatók (“Külső szolgáltató”) az alábbiak:

 • Facebook: A Day-to-day Kft. Facebook profiljának (Day-to-day Kids Development) lájkolásakor a Felhasználók – a Facebook adatkezelési tájékoztatójában feltüntetett – adatait a Day-to-day Kft.  elérheti, amely adatokat a Facebookon belül célzott hirdetések vonatkozásában használhat fel: https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 • Instagram: A Day-to-day Kft. Instagram profiljának (@daytodaykids) követésekor a Felhasználók – az Instagram adatkezelési tájékoztatójában feltüntetett – adatait a Day-to-day Kft.  elérheti, amely adatokat az Instagramon belül célzott hirdetések vonatkozásában használhat fel: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Vimeo: A Day-to-day Kft. által készített és közzétett videókat a Vimeo rendszerében tárolja és ez a rendszer jeleníti azokat meg a különböző felületeken. (Felhasználónév: Day-to-day Kids, profil elérése: https://www.vimeo.com/daytodaykids) A Vimeo adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://vimeo.com/privacy
 • Google Ads: A Day-to-day Kft. a Google Ads fiókját a Google szolgáltatásain belüli hirdetésekre használja. A Google Ads adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
  https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
 • Google Analytics: A Day-to-day Kft. Google Analytics fiókját a weboldal és az applikációk forgalmi adatainak elemzésére használja. A Google Analytics adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/privacy
 • Google Play Console: A Day-to-day Kft. a Google Play Console segítségével teszi közzé az Android alapú applikációit, illetve a Google Play Console biztosítja az alkalmazáson belüli termékek értékesítését is. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
  https://policies.google.com/privacy
 • Google Drive: A Day-to-day Kft. fájlszerverként használja Google Drive rendszerét. A rendszer adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/privacy
 • Dropbox: A Day-to-day Kft. fájlszerverként használja a Dropbox rendszerét. A rendszer adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.dropbox.com/privacy
 • App Store: A Day-to-day Kft. az App Store segítségével teszi közzé az IOS alapú applikációit, illetve biztosítja az alkalmazáson belüli termékek értékesítését is. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.apple.com/legal/privacy/hu/
 • Amazon Web Services: A Day-to-day Kft. levelezőrendszerét, illetve az alkalmazásokat kiszolgáló háttérrendszert az Amazon felhő alapú platformján futtatja. Az Amazon adatvédelmi irányelvei az alábbi linken elérhető:
  https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/
 • One Signal: A Day-to-day Kft. applikáción belüli értesítések küldésére a One Signal rendszerét használja. A One Signal adatvédelmi irányelvei az alábbi linken elérhető: https://onesignal.com/privacy_policy
 • HACKY Digital Communications Kft: A Day-to-day Kft. applikációi a Hacky Digital Communications Kft készíti és szoftveresen karbantartja. A Hacky üzemelteti a Day-to-day Kft. szervereit az Amazon felhő alapú platformján.

A személyes adatok tárolása elektronikus formában történik; azokba betekinthetnek a fenti külső szolgáltatókon túl:

– a Day-to-day Kft. ügyvezetője, magánszemély tulajdonosai, illetve tulajdonosának képviselője

– a Day-to-day Kft. kijelölt munkatársai

– a Day-to-day Kft. megbízása alapján a könyvelését végző cég kijelölt munkavállalói

– a Day-to-day Kft. informatikai partnere és kijelölt munkatársai

– a Day-to-day Kft. megbízása alapján a követelés kezelését végző személy(ek)

A fentieken túl Adatkezelő adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

IV. Az Érintettekről gyűjtött adatok

A Day-to-day Kft. csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak. A kezelt adatokat az Érintettek bocsátják cégünk rendelkezésére a honlapon vagy applikáción történő regisztráció, illetve a szolgáltatások igénybevétele során.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, applikációba történő belépéshez használt jelszó, gyermek(ek) beceneve, gyermek(ek) születési dátuma, feladatok készre jelentésének dátuma, az applikáció naplójába írt emlékek, jegyzetek, illetve feltöltött fotók. 

Érintett által megadott adatok: Az Érintett oly módon adja meg Adatkezelő részére, hogy kitölti a Day-to-day Kft. szolgáltatásai vonatkozásában az űrlapokat, feliratkozik a hírlevélre, a Day-to-day Kft. közösségi oldali csoportjaiba belép vagy oldalait lájkolja, követi (beleértve a Facebook.com, Instagram.com és további, a “Külső szolgáltatók” részben említett oldalakat); a Day-to-day Kft. által az Apple Apps áruházban vagy a Google Play áruházban biztosított bármelyik alkalmazás vagy szolgáltatás igénybevétele során; telefonon, e-mailben vagy egyéb módon Adatkezelővel folytatott kommunikációban. Ide tartoznak továbbá azok az információk, amelyeket az Érintett az Adatkezelő szolgáltatásaira történő regisztráció, a szolgáltatás felhasználása vagy arra történő előfizetés, szolgáltatásunk megrendelése során, szolgáltatásainkkal kapcsolatos fórumokon vagy egyéb közösségi média funkciókban, nyereményjátékra, kampányra, hűségprogramra vagy kutatásra történő regisztráció során vagy egy bejegyzéshez fűzött megjegyzésben vagy blogposztban vagy valamilyen probléma bejelentése során ad meg Adatkezelő részünkre. Az Érintett által a Day-to-day Kft. részére átadott adatok között lehetnek a Facebook által a bejelentkezés során megadott adatok, beleértve egyebek mellett a Felhasználó nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát, személyi leírását és fényképét, az gyermekei születési évét, irányítószámát és a tevékenységeivel kapcsolatos preferenciáit, amelyeket a Day-to-day Kft. szolgáltatásainak felhasználása során Adatkezelő gyűjthet.

Az Érintettekről gyűjtött adatok: A Day-to-day Kft. szolgáltatásainak minden egyes használata során Adatkezelő alábbi adatokat gyűjti automatikusan, melyet profilalkotáshoz is felhasznál:

technikai információk, beleértve az Érintett eszköze által az internethez történő csatlakozáshoz felhasznált internet protokoll (IP) címet, az Érintett belépési adatait, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna-beállításokat, a böngésző plug-in típusait és verzióit, az operációs rendszert és platformot; az Érintett látogatására vonatkozó információkat, beleértve a teljes Egységes Forrásazonosítót (URL), Adatkezelő szolgáltatására, azon keresztül vagy onnan történő kattintásokat (beleértve azok dátumát és időpontját), az oldal válaszidejét, az egyes oldalakon vagy alkalmazásokban töltött időt, az oldalon végzett műveletek adatait (pl. lapozás, kattintás, és a kurzor mozgatása), az oldalról való ellépéshez használt módszereket.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, hogy Önnek joga van bármikor díjmentesen tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok fenti célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is.

Információk, amelyeket Adatkezelő más forrásokból gyűjthet: Információk, amelyeket Adatkezelő akkor kap, ha az Érintett az Adatkezelő által működtetett egyéb weboldalakat vagy Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatásokat is igénybe veszi.

V. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Érintett hozzájárulása esetén annak visszavonásáig, a vonatkozó törlési kérelem benyújtásáig történik; a vonatkozó jogviszony fennállása (profil megléte) alatt az Érintett adatait a Day-to-day Kft. jogosult kezelni és feldolgozni.

A Day-to-day Kft. külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve a Day-to-day Kft., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

VI. Adatok kiadása

Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az Érintett azonosítására alkalmas adatokat.

VII. Adatok tárolása

Az Érintett-től begyűjtött adatokat nem adhatjuk ki vagy tárolhatjuk az Európai Gazdasági Térségen (“EGT”) kívüli helyszínre vagy helyszínen. Az adatokat az EGT-ben működő munkatársak kezelik, akik Adatkezelőnek dolgoznak. Ide tartozhatnak az Érintett megrendeléseinek teljesítésével, a fizetési adatainak feldolgozásával vagy a támogatási szolgáltatások nyújtásával foglalkozó munkatársak. Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul a fenti adatátadáshoz, tároláshoz és kezeléshez.

Az Ön által megadott összes adatot biztonságos szervereinken tároljuk: A külső szolgáltatóknál részletesen bemutatott file szerver, valamint levelező rendszer szolgáltatásokat vesszük igénybe. Az adatok interneten keresztül is elérhetőek az arra jogosultak számára. A szolgáltatók megoldásai biztosítják a mappaszintű jogosultság kezelést, ezáltal, hogy a különböző munkaterületen dolgozó munkatársak nem látják egymás adatait. Minden esetben kizárólag az arra jogosult számára biztosítunk hozzáférést az elektronikus mappákhoz. Az adatkezelést végző számítógépeket belépési kóddal látták el és védőprogram védi, a papír alapú dokumentumokat a vállalkozás elzárva tárolja. A tárolás helyszíne: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs utca 11., az elektronikus adatkezelés helyszíne a külső szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatában megadott helyszínek.

Ahol jelszót adtunk meg Önnek (vagy választott ki Ön) szolgáltatásunk egy részének eléréséhez, Ön felel azért, hogy ezt a jelszót bizalmasan kezelje. Kérjük, hogy a jelszavát ne ossza meg senkivel.

Miután megkaptuk Érintett adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági megoldásokat alkalmazunk, hogy megakadályozzunk bármely jogosulatlan hozzáférést.

Adatkezelő szolgáltatása esetenként Adatkezelő partnereinek hálózataira, reklámozók és kapcsolt vállalkozások weboldalaira vagy arról mutató hivatkozásokat tartalmazhat.  Ha Érintett a fenti weboldalakra mutató hivatkozásra kattint, figyelembe kell vennie, hogy ezek a weboldalak saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek és Adatkezelő nem vállal felelősséget ezen szabályzatokért.  Kérjük, ellenőrizze ezeket a szabályzatokat, mielőtt bármilyen személyes adatokat megadna ezeken a weboldalakon.

VIII. Érintettek jogai

Érintett jogosult kérni, hogy személyes adatait Adatkezelő ne kezelje marketingcélokra. A fenti adatkezelés letiltásának jogát Érintett úgy gyakorolhatja, hogy az adatgyűjtés során használt űrlapon a megfelelő négyzetet bejelöli.  Érintett ezt a jogát bármikor gyakorolhatja úgy is, hogy az info@daytodaykids.com email-címen megkeresi Adatkezelőt.

Érintettnek joga van:

 • személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni
 • az adatkezelést korlátozni
 • a személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni
 • az adathordozhatósághoz
 • személyes adatainak törléséhez.

Ha bármelyik fenti jogát gyakorolni kívánja, kérjük, keressen meg minket az info@daytodaykids.com e-mail címen.

Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat cégünk rendelkezésére áll.

Adatkezelő a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett Adatkezelő így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Ön jogosult bármikor panaszt tenni az adatainak kezelése ellen, a panaszt írásban kell elküldeni az info@daytodaykids.com címre; amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem válaszoltuk meg megfelelően vagy kellő időben, megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Info tv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Ha Adatkezelő, valamint az adattovábbítás keretében jelen tájékoztató III. pontjában megjelölt személy(ek) az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti(k), az Érintett bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

IX. Az adatokhoz való hozzáférés

Érintettnek joga van hozzáférni Adatkezelő által Érintettről tárolt adatokhoz. Hozzáférési jogát a jogszabályoknak megfelelően gyakorolhatja. Minden hozzáférési igényt az info@daytodaykids.com címre kell benyújtani, ehhez valamilyen azonosító dokumentumot (pl. jogosítványt vagy útlevelet) kell bemutatni a személyazonosságának igazolására. Kérelemre Adatkezelő tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként. Érintett tájékoztatását Adatkezelő a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

X. Adatvédelmi szabályzat módosításai

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az adatkezelési szabályzatunkban történt jövőbeli módosításokat ezen az oldalon tesszük közzé és – ha szükséges – e-mail-ben is közöljük Érintett-tel. Kérjük rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, hogy ellenőrizze Adatvédelmi szabályzatunk hatályos változatát vagy esetleges módosításait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a www.daytodaykids.com weboldalon történik.

XI. Kapcsolat

A jelen adatvédelmi szabályzatra vonatkozó bármely kérdést, észrevételt és kérést szívesen fogadunk az info@daytodaykids.com email-címen.

Az adatkezelő elérhetősége: Somogyi Krisztina (TEL: +36-30-959-06-78,  E-MAIL: info@daytodaykids.com).