Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi feltételek

A Day-to-day Kids Applikáció (továbbiakban: Applikáció), valamint a daytodaykids.com weboldal (továbbiakban: Weboldal) és a Day-to-day Kids Development Kft. által létrehozott szöveges, grafikai tartalmak, videók, képek és egyéb anyagok (továbbiakban: Tartalom) a Day-to-day Kids Development Kft. (továbbiakban: Day-to-day) tulajdonát képezik. Azok másolása, értékesítése, reprodukálása, továbbítása, publikálása, szerkesztése, illetve bármilyen más módon történő felhasználása a Day-to-day írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

A tesztidőszakban az Applikáció használatához a Weboldalon előzetes jelentkezés szükséges. Jóváhagyott jelentkezés esetén e-mail-ben megküldjük az applikáció letöltéséhez szükséges linket. Letöltés, sikeres telepítés és az applikációban történő regisztráció után tudja használni azt.

Jóváhagyott jelentkezést követően az applikáció használata ingyenes.

A regisztráció során kérjük, valós adatokat adjon meg, jelszavát biztonságban őrizze, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá!

Az applikáció használata előtt kérjük, olvassa el a jogi feltételeket! Azok változása esetén e-mail-ben értesítést küldünk az Ön által megadott e-mail címre.

Csak abban az esetben használja az Applikációt, illetve a Weboldalt, amennyiben a jelen és a jövőben frissülő jogi feltételeket és a Day-to-day adatvédelmi nyilatkozatát a regisztráció során egyaránt elfogadja.

A megjelenő Tartalmak célja a szülő és a gyermek közös időtöltésének támogatása, melyhez olyan könnyen megvalósítható játékötleteket kínál, amelyek a természetes fejlődést támogatják. Nem a tudatos fejlesztés a célunk. Az általunk közölt tartalmak semmiképp nem tekinthetők orvosi ajánlásnak, tanácsnak.

A tartalmakban ajánlott játékos feladatok megvalósítása során fokozottan kell figyelni a biztonságra. A feladatokat csak a saját felelősségére végezze el gyermekével!

A gyermekek nem látják előre a lehetséges kockázatokat, sérüléseket.

A feladatokat mindig kompetens felnőtt jelenléte és irányítása alatt valósítsa meg a gyermek, elkerülve ezzel a sérüléseket.

A feladatok és azok előkészítése során mindig a forgalomban kapható, a gyermek életkorához igazodó, gyermekbarát játékokat és egyéb eszközöket

használjon. A feladatok előkészítése igényelheti éles tárgyak használatát, ezért az előkészítést a felnőtt önállóan végezze el.

A feladatok megvalósítása során folyamatosan figyeljen a gyermekére, azok szülő és gyermek közös, aktív jelenlétét igénylik.

Az általunk ajánlott feladatok alapvetően 3 éves gyermekeknek szólnak. Egy 36 hónapos és egy 48 hónapos gyermek fejlettségi szintje eltér egymástól, de azonos életkor esetén is jelentős egyéni különbségek lehetnek.

A feladatok között lesznek olyanok, melyeket gyermeke könnyen meg tud valósítani, de előfordulhatnak olyanok is, amelyek nehezebben mennek. Ilyenkor egyszerűsítsen a feladaton, illetve akár ki is hagyhatják az adott feladatot.

Amennyiben kétség merül fel Önben, hogy az adott feladat biztonságos-e a gyermekének, akkor még ne valósítsák meg azokat.

Az applikációnk jelenleg felhasználói tesztelés fázisában van, ezért az Ön visszajelzése kiemelten fontos számunkra. Az Applikációba ezért beépítettünk olyan pontokat, ahol Ön azonnal szöveges visszajelzést is küldhet nekünk az egyes feladatokról. Várjuk véleményét az applikáció tartalmával, megjelenésével és működésével kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy az applikáció tesztfázisban van, jelen jogi feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy minőségellenőrzés és szolgáltatásfejlesztés céljból e-mailben vagy akár telefonon felvegyük Önnek a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételek alkalmával kérdőívet küldünk vagy rövid telefonos interjút készítünk. A válaszadást természetesen megtagadhatja.

Az Applikációban, Weboldalon és a Tartalmakban egyaránt előfordulhatnak harmadik oldalra mutató linkek, melyek nem a Day-to-day kezelésében, irányításában, tulajdonában állnak.

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelentkezés és a regisztráció során szolgáltatott személyes adatokat a Day-to-day az applikáció használatának biztosítása, az applikáció minőségellenőrzése és fejlesztése, valamint a Day-to-day termékei népszerűsítése érdekében felmerülő marketing célból kezeli és dolgozza fel.

A Day-to-day az adatokat biztonságosan kezeli, tárolja, harmadik félnek nem adja ki.

A jelentkező bármikor díjmentesen, korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását a Day-to-day-től az info@daytodaykids.com e-mail címre küldött levelében.

Az adatok kezelését és feldolgozását a Day-to-day végzi, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.

A Day-to-day kötelezi magát, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

NAIH azonosító: NAIH-143577

Jogorvoslati lehetőségek:

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az info@daytodaykids.com e-mail címen az adatkezelőnél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 naptári napon belül az adatkezelő megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt – megszünteti, és az adatokat zárolja.

Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 25 naptári napon belül bírósághoz fordulhat.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdebményezhet arra való hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Cégadatok, elérhetőségek:

Cégnév: Day-to-day Kids Development Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető: Somogyi Krisztina

Székhely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs utca 11.

Cégjegyzékszám: 07 09 028513

Adószám: 26195041-2-07

E-mail: info@daytodaykids.com

Web: www.daytodaykids.com